Výroba

Mimo vlastních výrobních činností spolupracujeme taky s řadou místních strojírenských společností, jsme o to flexibilnější z hlediska vytíženosti kapacit.

Naše technologie

CNC obrábění

Soustružení, frézování.

Rapid protoyping

3D tisk prototypů a funkčních komponent.

Leptání do nerezové oceli

Lept se vyznačuje velmi ostrými konturami, vysokou kvalitou a životností povrch. Ideální pro velko-sériovou výrobu.

Výroba tenkostěnných komponent

Stříhání, řez laserem, řez vodním paprskem, ohýbání.

Svařování

Ocelové rámy, strojní části.

Montáž 

Kompletace a uvedení do provozu.

Za gró naší společnosti považujeme úzký vztah mezi konstrukcí, výrobou a uvedením do provozu.

Společnost realizuje projekt FYSCON_NEW TECHNOLOGY, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je pořízení nových technologií pro začínající společnost v oblasti konstrukce, výroby kovových konstrukcí a obrábění. Registrační číslo CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0021061.